Anker en Sammy

Een Zuiders immigrant – Anker Tong – vestigt zich met zijn gezin in een oud Europees herenhuis.
Daarin treft hij een hele boel dingen aan, die de vroegere, kort daarvoor overleden bewoner -Sammy Vander Straat – toebehoorden .
Sammy was een schrijvende eenzaat. – De nieuwe bewoners geraken geïnteresseerd in zijn teksten. En proberen te achterhalen wie Sammy geweest was.