84h – De Onbekende

Transcriptie VHS-tape (vervolg)

X :…Die ouders…dat waren geen monsters…dat waren mensen die lijden…die niet geconfronteerd wilden worden met de pijn uit hun jeugd …die niet…konden daarmee leven…dat is moeilijk te vertellen …moeilijk te begrijpen … ze wilden goed doen… ook tegenover hun zoon … ze meenden het goed maar ze deden het slecht , om dat er hun iets traumatisch in de weg stond…daardoor hadden zij een reflex ontwikkeld … die haast natuurlijk is … waarbij zij iedere…iedere onvolkomenheid, … iedere fout… iedere ‘oneffenheid’ -zeg maar- bij hun zoon bliksemsnel konden ontdekken en naar hem doorspelen…zij zagen iets verkeerds in alles wat hij deed, en zagen dat onmiddellijk …en zagen enkel maar dat… dat negatief beeld…ze waren eerlijk niet in staat om dat anders te doen… tenzij ze diep therapeutisch aan zichzelf gewerkt zouden hebben…zichzelf zouden instrueren, groeien…maar dat deden de ouders van Sammy niet… dat was toen ook niet zo gebruikelijk om in die na-oorlogse jaren…dokters schreven kalmeren de middelen voor … ik geloof niet dat er ooit in de geschiendis meer kalmeermiddelen geproduceerd zijn geworden….Soms denk ik dat Sammy iemand totaal anders geworden zou zijn indien zij een goede therapeut hadden gevonden!
Er zijn… opgemerkt… bekeken worden… was voor Sammy een voortdurend negatieve ervaring. Hij deed alles om dit maar te vermijden…Daarom kroop hij terug in zijn eigen wereldje.

Paul: Ja goed! Maar waarom kwam hij dan naar hier? Waarom wou hij dan deel uitmaken van De Kring? Dat zou toch volledig het tegengestelde aantonen van wat jij beweert?

X: Wel, hij wou daar uit! Uit zijn isolement bedoel ik …Hij bewonderde sociale mensen … sociaal in de zin dat zij gemakkelijk met iedereen contact konden maken …dat kon hij net niet …hij heeft dat voortdurend geprobeerd…gedurende heel zijn bestaan… maar dat lukte blijkbaar nooit goed …zijn wil was er wel …hij wou zijn zwijgen doorbreken …daar had hij het precies zo moeilijk mee …tijdens zijn jeugd was het moeilijk omdat het voorbeeld van zijn vader …van zijn ouders …dat wat hij thuis zag …niet herhaalbaar was in zijn omgeving! …een kind wil … een jongen wil zijn vader imiteren …neemt aan zijn vader voorbeeld … dat werkte hier precies niet …indien hij zich betweterig, autoritair…zoals zijn vader zich gedroeg…Daarmee kon hij nergens vrienden maken …en zijn omgeving had in hem niets gestimuleerd dat hij als positief ervoer … hij had helemaal niets om naar de naderen naartoe te gaan! (ieder woord nadrukkelijk) …hij kon zichzelf enkel als een vlek, als een gebrek zien (onverstaanbaar) …zoals Iris zei …zo was het. Iedereen heeft wel een gemengd zelfbeeld, van zichzelf …een manier om zich voor te stellen …om sociaal …om met de anderen om te gaan …dat kan heel status bepalend zijn … toont onmiddellijk uit welke laag van de bevolking je komt …Sammy had dit nooit geleerd …Hij kende enkele omgangsvormen zoals…beleefdheid … tafelmanieren …maar het …het kon niet tot de spraak komen.

Iris: Ja, zo was het Sammy had enkel de buitenkant leren kennen! Van zichzelf zowel als van anderen!…

X : Hij kwam hier dus om dat te doorbreken …ook omdat hij geen blijf met zichzelf wist …’met iets zat’…Hij zocht wel actief contact met de mensen, maar hij …Ja! …hij wist eigenlijk niet hoe dat ging…hoe hij dat moest doen…en daarom kwam hij hier!

Jan: Ja, inderdaad, soms heb ik gedacht dat De Kring zijn enige mogelijkheid met zijn geweest om contact te hebben met de anderen…