85e De Onbekende

Transscriptie VHS-video tape

(Onbekende stem buiten beeld)X: alles wat Sammy uit eigen initiatief ondernam werd niet …werd ontmoedigd. Niet geweerd of afgehouden maar eerder belachelijk gemaakt, ontmoedigd, weggewuifd, …Viktor werd slechts uitzonderlijk kwaad op zijn zoon …tenzij…maar hij verloor zijn zelfbeheersing net op die momenten dat…Viktor iets niet wist…niet kon beantwoorden ….iets dat Samy wel kende, omdat hij dat in de school geleerd had bijvoorbeeld…

Iris: Ja, het zou kunnen dat …maar… misschien is dat wel generatie gebonden!… in die tijd was het nog zo dat ‘kinderen dienden te zwijgen wanneer grote mensen aan het woord waren’ – toch in conservatieve gezinnen!

X: ….het archaïsche… is dat eigenlijk – iets …dat wat het verleden meebrengt…de ouderen die het voor het zeggen hebben, tja…vooral de familie tak van moeder geloof ik…die eerder burgerlijk was…die van de vader was duidelijk landelijk…maar ja, de tijdgeest kan daarin zeker meespelen!…maar wat ik bedoel is : Sammy stuit niet op duidelijk verzet. Dat had zijn persoonlijkheid …dat zou net zijn zelfkennis, zijn persoonlijkheid hebben aangescherpt. Verzet had aan hem getoond wie hij was, zeker het verzet door vader. Maar dat was het niet!… Sammy ontmoette nooit verzet, enkele ontmoediging!

Iris: Er is een dichter…Wie was dat weer…Was het Oscar Wilde? die…zei dat je met een bitter woord …dat ieder met een bitter woord stukmaakt dat waar die van houdt?


X: …Vader Viktor beleeft zijn zoon voornamelijk als dreiging, als een concurrent , zoals Viktor zijn vader verstoten had, …zijn plaats had ingenomen door de materiële zorg voor het gezin van hem over te nemen, vooral gedurende de oorlog…door de enige kostwinner te worden.

Iris: ja, het blijft een complexe situatie. Ik zie een gezin steeds als liefde. Liefde die de mensen nauw samenbrengt. Liefde vormt de kern van ieder gezin. En daardoor kan er wel iets misgaan. Omdat mensen niet goed weten hoe ze hun liefde kunnen meedelen. Soms omdat ze zichzelf in de weg zitten.

X…Ik wil niet gezegd hebben dat ze niet van elkaar hielden!…dat maakt het net zo dramatisch…indien ons verhaal zou gaan over de scheiding van een man en een vrouw… die zouden willen van elkaar weggaan en de strijd om de kinderen, dan hadden we zeker overeenkomsten gezien, maar op een heel andere manier!…ik denk wel dat (aarzelt, stamelt onverstaanbaar) …neen, ik weet het niet…hoe kunnen mensen liefhebben wanneer ze met zichzelf reeds overhoop liggen? Er zijn wel honderden redenen om te scheiden…meestal omdat er iemand anders in het spel is. Dat één van de twee een ader leven wil, of dat de partner niet mee is geëvolueerd …maar dat is het hier niet. Al dat …(onverstaanbaar)

Iris: je zal het niet geloven maar ik herinner mij nog dat Viktor ooit scheiding heeft overwogen om fiscale redenen!

Paul: Huh?

Iris: Geld was heel belangrijk voor hem!

X: Ja dat meen ik ook gemerkt te hebben.. al dat…ik zou …neen gierigheid was het niet…geld had een bijzondere betekenis omdat vader Viktor uit een armoedig gezin kwam.

Paul: Armoede inderdaad! Ik ken niets dat meer bepalend is dan armoede! Armoede drukt op alles. Materiële armoede!

X: Tja…Hij was eerder …geld had een bepaalde symboliek voor vader Viktor. Was zijn soort van overwinning….op de armoede die hij als kind had meegemaakt…maar het moet een bijzondere symbolische waarde voor hem hebben gehad. Die ver boven het materiële uitging.