85c de onbekende

Transcriptie van VHS-casette -vervolg

(Onbekende) X: …waar ik wil toe komen is…hij had iemand anders geweest, geheel anders indien …indien hij in een andere omgeving had opgegroeid…

Paul: Wat? Wij toch allemaal!

X: …ik bedoel …die afzondering, dat verkrampt zwijgen, volgens mij is dit iets dat hem werd aangedaan…iets dat, vreemd genoeg niet in zijn aard lag, hij heeft vele dingen in zijn leven daardoor gemist en die vreemde man geworden tegen wil en dank…dat was zijn strategie om te kunnen overleven …om zich te beschermen

Paul: Beschermen? tegen wie of wat?

X: …wel, renoveer iets dat er niet meer was…het is een moeilijk proces dat maakt dat wisselwerkt met de omgeving…waar je (onverstaanbaar) …je bent wie je bent…je bouwt jezelf op in wisselwerking met je omgeving…door sommige uitspraken over jou die je bij blijven…door de houding van de anderen en hoe jij daar mee omgaat, door je reacties, en hoe de anderen op jou reageren…
Sammy had …ik denk dat het moet aangevoeld hebben als het spelen van een voorgeschreven rol. …Aan verwachtingen te moeten voldoen en zelf …aan de verwachting om te falen…hij werd heel bedreigend voor zijn vader …die daardoor zijn plaats in het gezin zag wankelen …en moeder steunde in zekere zin haar echtgenoot door haar zoon te verminderen, …door negative uitspraken over hem te doen zeg maar….dat hield het gezin in stand

Paul: Hoe was dat gezin? Ik bedoel, hoe zie je dat die sfeer, hoe was die in huis?

X: …dat hangt er van af van uit welk personage je de situatie bekijkt. Moeder moet heel gelukkige jaren hebben beleefd toen de kinderen nog klein waren, maar dat verandert,...(onverstaanbaar) het lijkt wel of ze…dat is niet zo duidelijk maar er zijn …er wordt veel luidruchtige ruzie gemaakt…moeder roept …Sammy zei ergens ‘lawaai maken’ … zij moet heftig zijn te keer tegenaan… tegenover haar Viktor man, die koud en afstandelijk bleef onder haar schreeuwerige aanvallen.
…Sammy was daar een afstandelijke getuige van. Ik stel mij dat voor als een gezin waar de leden naast elkaar leven. Ze houden van wel elkaar, ze willen bij elkaar blijven… maar ze kunnen dat niet laten blijken. Hebben geen middelen om dat mee te delen. En zitten zodanig met hun eigen problemen vast …een geladen sfeer, spanning – zo heeft Sammy dat meegemaakt…Viktor had zich sterk te houden, een masker op te zetten om zijn onverdraaglijke pijn te verbergen: ongewenst te zijn, zich nuttig te moeten maken om erbij te mogen horen en de moeder (hoe heette ze weer?) die (onverstaanbaar tot het einde van de tape)