85b De Onbekende

Transcriptie VHS-tape vervolg

(X: onbekend buiten beeld): wat aan Sammy het meest heeft ontbroken waren herkennigspunten, vooral tijdens zijn jeugd. Zijn vader die jaloers op hem was, zijn moeder die hem enkele een negatiever spiegel kon voorhouden, hij ervoer ….hij voelde zelfs…Hij was ongewenst zou zou je wel kunnen zeggen, werd voortdurend er aan herinnerd dat hij te veel was, dat hij in de weg zat, waar er spullen die van hem waren dienden te verdwijnen, om niet te zeggen dat hij moest verdwijnen!
In Grauwegomme kon hij nooit een herkenningspunt hebben gevonden…

Paul : Waarom is hij er dan gebleven?

X: ….omdat hij niet beter wist, hij kon niet vergelijken wist niet …

Paul: Kom nou!

X: …Het is moeilijk om je voor te stellen… hoe iemand de wereld bekijkt die in zo’n toestand opgroeit… anders gezegd …het is enkel door het contact te maken met anderen dat je je jezelf…..je eigen toestand kan begrijpen …was het enkel maar omdat je die dan kan vergelijken met die van anderen…
In zijn familie kon hij geen enkel herkenningspunt ontdekken, …zelfs niet iemand die hem…accepteerde…die hem graag had…kon op niemand rekenen voor enige appreciatie…

Paul : Kom nou! Dat is niet waar! Zijn familieleden waren wel erg bezorgd om hem!

X: …Ja, Paul hangt er van af wat je met ‘bezorgdheid’ bedoelt…het zal er zo hebben uitgezien…van op een afstand. ….wie zei dat ook al weer?… wie was dat weer? Een vrouw uit de buurt zei, dat zij niet wilde dat haar kinderen met hem omgingen omdat hij er zo ongelukkig uitzag en dat zij niet wou dat ze door Sammy werden beïnvloed!
…Iets moet zeer zeker zichtbaar zijn geweest voor de omgeving!… je ziet wel aan iemand dat het hem niet goed gaat… zeker wanneer die toestand niet verandert…mensen grijpen niet in…en wat zouden ze kunnen doen!?…. Zeer zeker zullen zijn ouders hun bezorgdheid hebben uitgedrukt maar in feite ze lagen in zekere zin aan de basis van wat er bij hem is ging…

Paul: “Geef je ouders maar weer de schuld!” gekend motto! (roept uit:) Gedateerd!!

Jan: …Punt is Paul dat hij geen herkennigspunten ontdekte en dat, binnen de proviciale omgeving van Grauwegomme, daar zeer zeker daar niemand was die hem daar bij had bij kunnen- of willen – helpen! …(onverstaanbaar) heb nooit gezegd of willen zeggen dat zijn ouders bewust verantwoordelijk waren voor wat er bij hem allemaal misging …ze waren zelf slachtoffer van de situatie …maar psychisch konden ze dat op de één of andere manier beter aan.

Paul: Zij hadden die uitweg wel gevonden?

X: …wel ja, in zekere zin is dat zo! Viktor had de weg uit de armoede gevonden, en zijn moeder- hoe heette die ook al weer?

…? (niemand antwoord …)

X: Hij voelde wel dat hij het buiten Grauwegomme diende te zoeken, maar hoe en waar?

Paul: En wat?

X: Ja, Sammy groeit in een omgeving die hem zeer hem weinig biedt.

Iris: …als in een huis zonder spiegels! (glimlacht om haar eigen vonst)

X: Wel ja, …zo kan je het wel noemen, ja….