76b – De Kunstschilder

(opname gesprek tussen Jan en Paul – begeleiders in “De Kring”)

Jan : het kunstenaarschap was…
Het kunstenaarschap was voor Sammy heel belangrijk…

Paul :…wat, wat zeg je? Kunstenaarschap? Hoe bedoel je?

Jan : wel, “Kunstenaar”,…, ik weet niet precies hoe je dat zou moeten noemen maar… Je hebt het wel gezien … en je hebt met Iris gesproken… Kunst belangrijk. Kunst was voor Sammy belangrijk als bezigheid maar ook als …als stimulus, als … tegenpool, tegenkracht voor datgene dat hij was tekort komen. In kunst herkende hij dingen van zichzelf. Door te lezen of door te kijken naar schilderijen of beeldende kunst of film, komt hij dat allemaal in zichzelf ontdekken, die nuances, die belevingen, die hem anders onbekend, onbenoemd, hadden gebleven.

Paul : -ja, Sammy was amateur …maar… Meer kan je daar toch niet van denken, ofwel? Het was een bezigheid, een hobby. …Heeft hij ooit enig succes gekend? Heeft er ooit tentoongesteld? Was het belangrijk?

 • Jan : …Wel, eigenlijk niet. En dat maakte het hem net zo moeilijk! Voor zover ik mij kan herinneren heeft hij wel hier en daar een tentoonstelling gehad … in een parochiehuis of zo… maar voor zover ik heb kunnen opmaken, …Enig succes heeft gekend …..hij ging hier naar de plaatselijke academie samen met Iris. … schilderen en tekenen, voor zover ik weet. En hij stelde soms tentoon met de kunstkring… waar hij het buitenbeentje was. Nergens kon hij als opgenomen in die groep kon worden beschouwd. Hij deed het anders. Hij dacht niet zo onmiddellijk aan geaccepteerd worden, hé, hij maakte een abstract werk, en dat alleen was blijkbaar al moeilijk genoeg om aanvaard te kunnen worden in een provinciestad als Grauwegomme .
 • Paul : …Hij leerde zichzelf beter kennen door creatief te zijn – ja, kunst als therapie – en hij doet het niet zoals de anderen – hij zoekt gen bevestiging of aanvaarding in hoe hij creatief is – waarom was dat dan kunstenaar zijn zo belangrijk voor hem?
  Creatief zijn volstond niet?
 • Jan : -wel, hm…Dat is het hem nu juist, …Precies, doordat hij nooit echt succes heeft gekend werkte dit alles zeer onduidelijk. Hij wist ook daar niet waar zich te situeren! – Dat alles werd nogmaals versterkt doordat de mensen van die kunstkring hem niet konden plaatsen, er zijn toen blijkbaar verschillende persoonlijke vetes uitgebroken, waarvan je niet goed weet tot waar ze reikten, maar zeker is,… – aan de ene kant was hij zelfverzekerd – een “zelfverklaard kunstenaar” – maar aan de andere kant voelde hij – Of zag hij – of besefte hij – door zich te vergelijken met anderen – door zich te plaatsen in een situatie, door de reacties van anderen, herhaalde zich hier weer een zoeken naar zijn plaats, naar zijn identiteit. En dat vormde al bij al bij Sammy een nieuwe crisis. Een nieuwe crisis, waar de vriendinnen dan weer een zeer belangrijke rol in hebben gespeeld. – Ook zijn vrienden want hij bleef in een half en half toestand. Een tussen toestand. Tussen … tussen succes en geen succes. Dat hij zeer moeilijk met de mensen kon omgaan, dat hij niet wist, of sommige dingen zelf heel goed besefte maar niet wist hoe daar mee om te gaan…
 • Paul : -ja, eigenlijk hetzelfde verhaal is het niet? Ik bedoel: hij weet niet wat de gedragsregels daar zijn. – Hij gaf mij soms de indruk van iemand die zich soms niet wist te gedragen, ofwel stijve hark ofwel, niet weten waar grenzen liggen, de subtiliteiten, de ongeschreven regels in dagelijks het sociaal gedrag niet begrijpen.
 • Jan : Tja, we worden gevormd door onze omgang met anderen, wat zijn creatief werk betrof verwachtte hij van zijn vriendinnen een zekere compliciteit. Het sociale succes was bijzonder van belang op die leeftijd – rond de twintig geloof ik. Met andere woorden status. Status. En die krijg je door succes. Zeker voor creatieve dingen.
 • Paul : -Maar zo’n kunstkring,… Zo zie ik die niet… zo’n kunstkring is een gezellige bedoening van mensen die graag creatief bezig zijn. Waren het toen niet voornamelijk de vrouwen van notabelen en dokters? Bezigheid van de gegoede klasse?
 • Jan : – ja, inderdaad en dat maakte deel uit van het probleem. Hij nam creativiteit ernstig op. En dat kon niemand in Grauwegomme, aanvaarden! Dat heeft zeer veel weerstand opgeroepen! Hij manoeuvreerde zich naar een plaats waar hij helemaal alleen stond. Vooral omdat sommigen in die kring, vooral de ouderen, zich wel die plaats hadden toegeëigend. Die waren aanzien als kunstenaar ik bedoel die hadden het aanzien van plaatselijk kunstenaars en die konden het niet hebben dat iemand in hun omgeving met wat aandacht ging lopen – die ergerden zich blauw aan hem, maakten hem achter zijn rug belachelijk- dat gebeurde voortdurend, wat niet moeilijk was in een provinciestadje. …Je moet je heel klassieke academische schilders voorstellen, die nog in de geest van de 19 de eeuw leefden. Die landschappen in aquarel maakten, en zo. En vooral omdat hij dat niet deed en bovendien ernstig nam wat door iedereen in de omgeving enkel aanzien kon worden als een hobby, als een vrijetijdsbesteding, als iets dat onmogelijk als je werk beschouwd KON worden!
 • – Paul : … Tja, …ik heb ooit zo iets gelijkaardigs meegemaakt. ..Maar dat was in Wiersel… De 11 jarige dochter van een vrouw die alleen woonde en een beetje alternatief was, speelde muziek op zondag, viool in de kerk, tot groot ongenoegen van de notabelen van dat drop, die daar liever hun zoon, of hun dochter vooraan hadden gezien tijdens de mis… In dat geval proberen ze dan die mensen op een andere manier te pakken. Status, verbonden met kunst is blijkbaar overal diep ingeworteld!
  Het beoefenen… ik bedoel klassieke muziek spelen of aquarelleren bijvoorbeeld wordt in een landelijke streken toegeschreven aan de betere standen, voeger was enkel al het bezitten van een piano een statussymbool!
 • Jan : Ik geloof dat hij erg gelukkig had geweest met een beetje succes, een beetje vrienden, die met kennis van zaken, die zijn werk hadden kunnen appreciëren, niets meer, …misschien geen groot kunstenaar, een amateur, misschien begiftigd amateur maar toch…Sammy had nooit de veerkracht kunnen ontwikkelen die kunstenaars behoeven hebben … die weerstand bij tegenslag, …dat terug opstaan, beter falen, zoals men zegt – iedere mislukking hoe klein ook deed hem ineen krimpen, deed hem alle energie verliezen, deed het licht uit, en aan de andere kant…wou hij zich ook te veel opgeven aan anderen, zich als bijzonder voordoen, terwijl hij zelf al eigenaardig genoeg was. ..
  Er zat iets spijtigs in hem, iets tragisch, …soms wat belachelijk onhandig, stuntelig, “harkerig” zoals jij dat noemt – dom en aan de andere kant wel erg slim. Sensibel voor kunst maar de subtiliteiten van het intermenselijk gedrag niet begrijpen…
 • Jan : Ja het was heel onderhoudend om met hem een therapie-uurtje door te brengen, intelligente gesprekken trouwens, je kon er soms echt bij leren, en dan weer – aan de andere kant zat hij in een blokkage, sociale vlotheid ontbrak hem helemaal, – hij had… een had talent om zich in moeilijkheden te werken! precies omdat hij niet doorhad wat iedereen rond hem wel doorhad,
 • Paul :(lacht) Ja, en daarna doorhad dat hij iets doorhad, dat hij iets niet doorhad en de andere wel
 • Jan : Ja een schimmenspel met zichzelf en anderen
 • Paul : Hij had een opmerkelijk empathisch vermogen, en een hoge sensibiliteit, …en aan de andere kant kon hij zo onwetend zijn zo onhandig, …primitief zelfs, dat hij de gewone dingen niet doorhad.
 • Jan : Zoals dat gedicht van Baudelaire, hoe gaat het weer? Van die albatros, die sierlijk vliegt, zich zelfs boven de storm verheft maar die over de aarde loopt als een manke met zijn veel te grote vleugels
 • Paul : – Tja, hm- dat was, ik vergeten, van wie was dat weer? Ja, van Baudelaire? …Herinner ik mij nog uit het onderwijs.
 • Jan : een bekend gedicht.
  (…)
 • Paul : – Maar hij zat zo wat tussen de twee?
 • Jan : Wat bedoel je?
 • Paul : Hij was het ene nog het andere , geen echte amateur en geen succesvol kunstenaar…
 • Jan : Het was …ik heb hem meegemaakt in die periode, hij was…het leek wel of de verhouding tot zijn vader zich scheen te herhalen in de relatie tot die kunstkring, en vooral dezen die daar de voornaamste rol in speelden. Op zichzelf waren dat ook “artiesten” met een kleiner of groter gedacht van zichzelf,
 • Paul : Sport had beter geweest voor hem, objectiever, afgebakend, dan kon je wat je kon …en speelde de persoonlijke betrekkingen met de anderen niet zo mee.
 • Jan : Wat? Sport? Neen, dat was niets voor hem! Daar walgde hij van – of dat liet hem onverschillig. Sammy vond sport maar saai. Keek er op neer. Iets voor domme mensen. Maar inderdaad, indien hij prestaties had geleverd die binnen dat bekrompen milieu van Grauwegomme gewaardeerd waren geworden dan had hij hier misschien zijn plaats gevonden.
 • Paul : Denk je? Vindt je Grauwegomme bekrompen? Ligt nochtans kort bij de hoofdstad? Geen culturele invloed?
 • Jan : Ja en neen, dat is een beetje het tragische hier. Grauwegomme is gegroeid uit een oud industriegebied, vooral arbeiders, en hun heersers, de bazen en de ingenieurs, en dat voel je hier nog altijd. Die tweespalt – die twee standen. Die twee wijken. – Het was toen zelfs moeilijk om van de ene wijk naar de andere over te gaan. Sociaal bedoel ik. Jongeren bleven binnen hun wijk, gingen niet uit waar de anderen gingen. Protestanten en calvinisten – en wat christenen – moeilijk verenigbaar en klasse-gebonden, of hier toch, je bleef in je wijk, bleef bij je vrienden ging zelfs bij een ander dokter, want dat was er ook…
 • Paul : Ja – Sammy ging niet naar school in de ene wijk waar de jeugd samen kwam in de Bavom, trok hij naar de Grommel waar de jongeren van de andere gemeenschap samenkwamen.
 • Jan : Ja inderdaad, door de Grommel brak hij voor een deel met zijn jeugdvrienden, voor zover hij die al had, maar de Grommel betekende, een vernieuwing een verandering – vreemd toch, dat zo’n klein stadje zo’n verschillende gemeenschappen kan herbergen.
  Die periodes volgden elkaar in snel tempo op. De kunstkring was niet ver van de Grommel gelegen in de ene wijk terwijl daar waar hij school liep, en daar waar hij zijn jeugdvrienden had gehad aan de andere kant van de stad waren gelegen.
 • Paul :- Een vreemde in eigen stad.
 • Jan : Sammy was overal een vreemde, vrees ik, hij voelde zich zo en hij gedroeg zich zo, als iemand die niet meedoet, die niet participeert – ogenschijnlijk omdat hij dat zo wou, maar eigenlijk omdat hij niet anders kon.
  Als iemand in een te strak pak dat deftig is maar waar je je niet in vrij bewegen kan.
 • Paul : Ik weet niet of dit een juiste vergelijking is, een pak kan je aan en uittrekken, bij een krampachtige situatie stel ik mij wat anders voor
 • Jan : Ja (zucht) – zullen we hier ophouden? Het is al laat.
 • Paul : Mij best.
  (klik) opname stopt

77 – Storingen

Hoor zo’n morgen waar Was hahaha
Zo

*
Stroom was dat beleefd ontstond een aantal zoals Simon Thijssen Morrison check de Wii weer nee hoor die slingers doen hier Nijmegen hahahaha nul
Wie VS nee voor vrienden

Weer in

Zeven dag

Wauw godver hallo de gezellige hallo pittige beginnen terug gewoon telefoonnummers wat ik kan trouwens nu niet vinden wat is er zeggen dus zegt is nou weer die in waar ik kan nagaan is proberen wat anders te zetten filmpje nog eens verwerkt boterham België wordt groter dan is het nou ja oké wilders

*Hoe gaat er mee wat een Rolf wanneer je vrouw

Ik ben van alles tussen ons gebeurd ik ben nu officieel balans bah
Goedele zet je en ja en borden zijn wel 1000 weken maken trouwens trouwens al wat leer ik veel bestelling klaar voor verlies van kunnen gebruiken hoi Tony die kleren waren hier Ze zeggen wel Ralph Cher dus dat was vanzelf volgende regel zo slecht was plezier ik heb rustig muziekje luisteren naar de cursus van virussen hier en ik hebben goed gewerkt ik heb over vergelijking bijverdiene
n en ik heb soms wel de muziek uitgevoerd examenfeestje en dan vanaf centraal dus*De Russische Marianne televisie signaal is succes ik zie wat
Ja

70 nee site kwark
Jongens

Rekening mee en ook toch…
Ik mis je haha ik ga net is de verplichte geweld waar tussen wow hoi MONITORS

Gefeliciteerd in Antwerpen of zo = D
Meneer kunnen overigens
Bekijk gewoon nu niet meer slapen brouwerij Maurice
Mijn broer
Dat school gezien die hele prachtige gekocht niet vergeten gelijk hé never want ik er verstand weer af
Wat ik me dan te vinden daar moet ik iets anders vinden ja ik moet niet verder in tegenstelling moet hebben ze plaatselijk aan werken slapen wat het hierin nergens op Werken
en iets dat hem deed, opleven, woorden bewondering, en aan de andere kant

BRRRRRRRRROOOOOOOOOOMMMMMMMMMMM

xxxxxxxxxxxsssssssssssssssschhhhhhhhhhhhfffffffffffft!

pt pt pt pt …p.p.p.p

fffffffffffffffffffffsssssswwwwwwwtp.

76a – De Kring

 • Iris : “De Kring” heette die gemeenschap. Het thema van deze Kring tijdens bijeenkomsten ‘Wat wil er losgelaten worden?’. De Kring wou een veilige ruimte scheppen waarbinnen kon gedeeld worden dat wat ons raakte, wat onuitgesproken of onverwerkt was.
  Ik ervoer die wekelijkse bijeenkomsten als een ritueel – iets dat een kantelmoment in onszelf en in de maatschappij kon markeren.
  Het was gegroeid uit een vrijwillig burgerinitiatief naar een idee van Jan Van der Aarden – en een kring vrienden.
  We wilden machteloosheid ombuigen in kracht en mensen van hart tot hart te verbinden. We wilden bouwen aan “een helende cultuur van samenzijn en dialoog waaruit nieuwe verbondenheid, levenskracht, zingeving en engagement kan ontstaan.” – ik heb nog steeds deze stencil bewaard waar we onze activiteit mee aankondigden:
  “Door met open hart te luisteren naar onszelf en naar elkaar en door te communiceren van mens tot mens – los van onze rollen – kan bewustwording en gemeenschapsvorming groeien. Dit maakt het mogelijk om ons te bevrijden van opgelegde opinies en dogma’s en om authentieke en sociaal verantwoorde keuzes te maken. Zowel onze groei als mens als het helen van trauma impliceert het herstel van het vermogen om aanwezig te zijn in het hier en nu en het herstel van actieve zeggenschap over het eigen leven.
  We zijn niet machteloos zolang we ons en anderen niet laten uitsluiten en reduceren tot slachtoffers. We hebben steeds de keuze. Of we laten ons voortdrijven op frustratie, angst en haat of we proberen uit liefde voor het leven, onszelf en elkaar de macht over ons eigen authentieke leven terug in handen te nemen.”

Iris leest verder:
“We hebben de keuze
De keuze is eigenlijk simpel.
Of we stappen in de neerwaartse spiraal van geweld die geweld oproept.
Of in de opwaartse spiraal van geweld die liefde ontketent.
Liefde die alles overstijgt.
Het volstaat te herinneren waar we vandaan komen
en waar we terug naar toe bewegen.
Ons te ontdoen van alle vormen waarmee we ons identificeren.

En dan voelen we
waar het eigenlijk om draait.
De aarde draait om z’n as.
Een mensenleven draait om liefde.
Liefde die licht en schaduw omarmt.”

 • Iris : iedereen kon gratis deelnemen. De kring ging traag van start. Maar gaande weg, door mond aan mond reclame – steeds meer gelijkgestemden vonden hun weg naar onze bijeenkomen. Tenslotte ware we met zo’n 15-18 tal mensen die drie jaar samenkwamen. Het wisselde zowat… maar een harde kern bleef! …

75 – De Groep

– Iris : Anker, ik zal je iets bekennen – Sammy maakte ooit deel uit van een therapie groep waar ik aan meedeed…
– Anker : Zo?  Je hebt hem dus persoonlijk gekend? Waarom heb je dat zo lang verzwegen?
– Iris :  Ik ga je niet alles toevertrouwen Anker, alles op zijn tijd.
– Anker : Wel, ik ben erg benieuwd…wat was dat precies?
– Iris : Het was een groep die bestond uit een twaalf tal mensen die anders wilden gaan leven.
Wij verzamelden iedere week rond Jan – die therapeut was – groepstherapeut – Hij had wel geen studies psychologie voltooid of zo, maar hij was één van de weinige vrienden van Sammy – ze hadden een tijdje samen gestudeerd geloof ik, maar geen van hen beiden had de studies ooit afgemaakt.
…We kwamen samen in een lokaaltje aan de kerk. Daar zaten wij dan wekelijks in een kring. We mediteerden en daarna gaf Jan richting aan de gesprekken .
– Anker : richting…hoe bedoel je?
– Iris : Wel, je zou dat eigenlijk eens moeten meemaken om goed te beseffen wat het in feite inhoudt… De interventies van Jan bestonden er namelijk enkel in, dat hij vragen stelde. Vooral over hoe we ons erbij voelden, wat er precies in ons omging bij onze verhalen – Ieder op zijn beurt had het over  de afgelopen week. Wat hem was overkomen. Soms ging dat over heel banale dingen. En Jan wees ons dan telkens op details uit onze verhalen, begon daar dan vragen over te stellen – bijvoorbeeld met wat…met welk beeld we een belevenis associeerden. Dikwijls kwamen daar jeugdherinneringen naar boven. Dikwijls ging het er erg emotioneel aan toe. Sommige mensen huilden. Op de duur waren we elkaar erg gaan vertrouwen. We wisten dan ook veel intieme dingen van elkaar.
– Anker : En Sammy… Sammy deed daar aan mee!? Dat klinkt toch vreemd, niet? Iemand die zich steeds zoekt af te zonderen, die werpt zich ineens in een groep waar intieme dingen worden besproken!?
– Iris : ja, inderdaad (…) Hij had het daar eerst wel erg moeilijk mee! De eerste reeds sessies zei hij helemaal niets. Sammy sprak inderdaad met niemand, maar hij luisterde wel erg scherp – zoals later bleek hij kon ieder gesprek erg goed onthouden. Hij zat daar dan stil in zijn hoekje – maar Sammy was zo één van die mensen waarvan… hoe zou ik het uitdrukken – …
Iemand waarvan het zwijgen weegt
– Anker : “Iemand waarvan het zwijgen weegt”? – wat bedoel je daar mee?
– Iris : Wel, …je kan deel uitmaken van een gezelschap, bij een gewone bijeenkomst, een receptie, of een vriendenbezoek of wat dan ook – soms zijn daar “stille mensen” bij, die zelden het woord nemen, maar die luisteren, die aandachtig zijn. Het valt nooit op dat ze zwijgen. Hun stil zijn wordt als natuurlijk aangevoeld. Maar zo ging dat niet met Sammy! Wanneer hij erbij was, en voortdurend zweeg, dan voelde je je benauwd. Hij benauwde mij zo erg dat ik zelf niet durfde spreken. Hij keek met die donkere blik…en dat had iets benauwend, zo lang je hem niet beter kende..
– Anker : (opent zijn mond, maar zegt niets)
– Iris : Ja, er zijn zo van die mensen die druk op een gezelschap uitoefenen wanneer zij zwijgen.
– Anker : Alsof hun zwijgen een soort mededelen, een spreken is? Alsof ze door stil te zijn iets willen zeggen? Of verzwijgen?
– Iris : Ik weet het niet, Anker, ...(aarzelt wendt de blik even af) enkel dat …dat je verwacht dat ze iets zouden zeggen.
Het bleek wel dat Sammy een goede luisteraar was, zoals ik reeds zei. Hij kon heel scherp naar de problemen van de anderen luisteren, en soms heel gevatte opmerkingen maken.
– Anker : En wat ben je dan zoal van hém te weten gekomen?
– Iris : Hij had het erg veel over zijn jeugd. Jan duidde dat als… hoe ging het ook alweer…
Sammy’s vader en moeder waren narcistisch – in die zin dat ze voortdurende met zichzelf bezig waren en dat Sammy in zekere zin voor hun ego diende te zorgen. Vader had een hoog zelfbeeld en moeder precies het tegenovergestelde – een laag zelfbeeld.
– Anker : En …?
– Iris : Dat was hoe Jan het interpreteerde – hij gebruikte soms van die uitdrukkingen die ik niet goed begreep – het is voornamelijk door hem dat ik meer over psychologie ben gaan lezen, om daar meer over te weten.
We hadden in die groep ook allemaal een naam – een andere naam, niet echt een pseudoniem maar een – hoe noem je dat? … zoals bij de scouts?
– Anker : “epitheton” ?
– Iris : Ja! zo’n “totemnaam”
– Anker : …(trekt beide wenkbrauwen op)
– Iris : Kever werd hij genoemd, ik geloof dat hij daar zelf mee voor de dag was gekomen – wegens zijn geslotenheid, maar ook omdat een kever vleugels heeft, en omdat hij graag verwees naar een schrijver die een haal over een kever geschreven had. Over iemand die in een kever verandert.
– Anker : ja en dat verhaal met zijn ouders, wat betekende dat?
– Iris : …Zijn ouders dienden zich …dienden hun …hun aanschijn… – Sammy vergeleek hen soms met gevels – zijn jeugd was als door een straat lopen met gevels waarachter zich niets bevond.
– Anker : Dat heb je al eens geschreven niet?
– Iris : Ja, invoeling , of beter het gebrek daaraan. Ouders die zelf ook heel gesloten waren, vooral zijn vader. Zijn moeder was dan weer …heel heftig , maar …niet wat wij zouden verstaan met gevoelens tonen, zij tierde door het huis, soms uren lang – ook de buren wisten dat.

Anker : Dat was wat hij voer hen vertelde?

Iris : Je …Het duurde wel erg lang voordat Sammy het woord durfde nemen – de tweede of derde sessie was dat?… en dat werd hij plots heel hevig – toen Jan hem wees op dingen die hij tijdens zijn jeugd gemist had brak hij in snikken uit. Zakte in elkaar. Ik heb nooit iemand zo wanhopig gezien.
Een ineengekrompen hoopje mens – …  die rustige zelfzekere man.
– Anker : Gemist? Wat heeft hij dan wel gemist?
– Iris : Och, dat gaat over heel eenvoudige dingen, kan die je haast niet het noemen waard wou vinden. Gewoon een vader die oppert dat zijn zoon iets goed heeft gedaan, of moeder die even het kind toelacht wanneer die iets moeilijks heeft klaargespeeld en wil tonen wat hij kan. Of een knuffel bij ’t langs komen.
Die appreciatie heeft hij niet gekend. …eerder afkeuring, of onverschilligheid.
De afgewende blik van zou ouders, dat herinner ik mij nog goed dat hij dat zei – dat zijn ouders steeds hun blikken van hem afwendden wanneer ze samen aan tafel waren, of de negatieve commentaren – ik kan enkel eerlijk zijn zei zijn vader ik kan niet zeggen dat iets goed is wanneer het dat niet is,- Sammy kreeg enkel afkeurende woorden en afgewende blikken van zijn ouders, blijkbaar nooit en aanmoedigend woord …En toen bracht Jan de groep ertoe om mooie, positieve dingen over Sammy te zeggen – dat ging zo in het rond, ieder om beurt zei leuke dingen voer Sammy.

Kijk, zei Jan daarna: Dit is wat je van je ouders hebt gemist!

Toen brak Sammy in tranen uit…
– Anker : Misschien verwachtten zijn ouders erg veel van hem? Wilde hem streng opvoeden? Om hem te harden zoals jullie dat hier noemen? Opdat hij beter zijn best zou doen op school – om later sterk te staan in en harde maatschappij?
– Iris : Neen, …neen, eindelijk was het dat helemaal niet…Dat was het net!…Het… …ontmoediging over de gehele lijn. Hij werd als kind voortdurend ontmoedigd. Omdat hij dingen zou opgeven in plaats van er voor te strijden.

-Anker : …ontmoedigen? Waarom wilden ze dat? Klinkt mij erg vreemd in de oren… En Ruddy hoe kwam die er van af? Had je medelijden met hem? Wilde je voor hem zorgen?
En daardoor ben je aan hem gaan hechten?
– Iris : Ik (…) aarzelt kijkt door het raam, sluit de ogen even ) ik …kijk, iedere keer dat we hier naar het achterhuis komen denk ik – waarom doen we dit toch? Laat hem toch rusten, laat Sammy voor wat hij geweest is, er zijn nu levende mensen om ons heen met werkelijke problemen laten we ons daar mee bezig houden. Mensen die ons vandaag nodig hebben. En dan denk ik weer – neen, we moeten doorgaan, we moeten dit verder uitspitten. Het is zinnig wat we doen – …maar alléén zou ik het niet meer aankunnen , Alleen zou ik hier ook nooit aan begonnen zijn.
– Anker : Hm – tja – hm – dat gevoel heb …Tja …hij houdt mij bezig, maar precies kan ik niet zeggen waarom, er is iets, een instinct dat mij aangeeft  – zoals je op zoek gaat naar een schat, je weet nooit of die er is, maar je probeert de aanduidingen te volgen, – het plan te reconstrueren, omdat je denkt – omdat je gelooft, dat er iets waardevols verborgen zit, een schat een fortuin aan het einde van de zoektocht, iets dat de moeite waard is om opgedolven te worden, iets…of is het gewoon nieuwsgierigheid.
– Iris : (lacht) Hé- Dat is vreemd! Ja Anker, jij kijkt vooruit, naar de toekomst – ik kijk terug, haar herinneringen aan iemand die mij dierbaar was,  -dierbaar, maar ondoorgrondelijk
misschien blijf ik daardoor met hem zo verboden – door zijn ondoorgrondelijkheid.

Ik heb Sammy goed gekend maar ik weet tot op de dag van vandaag niet precies wat van hem te denken. Ik kan niet zeggend at ik het KEN. Of dat ik weet WIE hij is, dat is het vreemde eraan …ik kijk in zijn verleden jij zoekt een toekomst voor zijn herinnering ! Anker toch!

74 – Jaak Timpermans

Tennisplein achter het huis.

Wind ruist in de populieren,

licht bewolkt.
op de achtergrond: Het pok-pok geluid van tennisspel (of meerdere), af en toe geroezemoes van stemmen, soms gejuich, een stem die regelmatig iets onverstaanbaar uitroept ( go! of oh!?)

spelende kinderen.

Iris : Dag Jaak! Hoe maak je het?
Ik had je wat willen vragen – kunnen wij bij jullie komen tennissen?

Jaak : Wel dat vraag je best aan onze vzw Tennisclub GTCL. Onze terreinen zijn het ganse jaar toegankelijk. Maar daarvoor moet je lid worden – De velden zijn voorbehouden voor de leden van de tennisclub. Dan ontvang je een badge die toegang geeft tot de reservatie-ruimte in het clubhuis en de ballon gedurende de winter.

Iris : Moet ik reserveren?


Jaak : Ja, Alleen leden hebben reservatie-recht. Waarschijnlijk zal jij kunnen als “senior” aan een verminderde prijs kunnen inschrijven, maar dan mag je op weekdagen niet reserveren na 19 u.

Iris : Ha, zo ik dien telkens te reserveren?

Jaak : Ja zo gaat dat. Een lid reserveert een terrein voor een gekozen dag en uur via internet van thuis uit of van eender waar; dit kan ook gebeuren op scherm in het reservatie-lokaal of, wanneer het clubhuis open is, in de gelagzaal.
Maar denk er om : wanneer je niet kan komen ben je verplicht om ten laatste EEN uur vóór de aanvang van de reservering te annuleren. Anders is dat betalen! Ook al kan je niet komen en spelen anderen op het veld -…Maar dat kan je gemakkelijk doen via internet

Iris : Jaak ik heb nooit internet gehad, ik weet zelfs niet goed wat dat is, Anker doet alles voor mij wanneer het iets met computers te maken heeft –

Jaak: Wel, dat zal niet zo erg zijn je bent toch onze buur, je kan het scherm in het reservatielokaal gebruiken of, wanneer het clubhuis open is, in de gelagzaal.

Iris : Kan ik Anker of iemand anders ook meenemen die geen lid is?

Jaak: Indien er een niet-lid deelneemt aan het spel zal het lid dit kenbaar maken door een gast toe te voegen bij zijn reservering. Een bedrag, dat jaarlijks door het bestuur wordt bepaald, zal hiervoor bij het lid dat gereserveerd heeft in rekening worden gebracht. Je kan dat vooraf regelen met het secretariaat of vraag het aan een bestuurslid.

Iris : En hoeveel kost dat?

Jaak: Voor senior: 85€ je kan je daarvoor best terecht bij het clubhuis tijdens de inschrijvingsdagen – het kan ook via internet, dat kan je dan aan Anker vragen.

Iris : Ja, ook zijn vrouw is daar bederven in, maar ik blijf er liever van af. Nochtans zijn Anker en ik met een “blog” begonnen, zo heet dat toch, niet?

Jaak :…Wel ja, …ik heb er iets over gehoord….

Iris : Het gaat voornamelijk over de vorige bewoner van dit huis (wijst naar het huis langs het kanaal )
Jaak: Waar vroeger Sammy Vanderstraet woonde?

Iris : Ja, (grinnikt) het is eigenlijk over hem dat het gaat, over Sammy!

Jaak : Ha! Dat is die “Sammy” uit jullie blog! …Wel, ik dacht het al, Maar ik kon helemaal niets erkennen wat jullie daar allemaal over schreven. hmm …Maar …ja, ik heb Sammy gekend – Maar Anker niet, geloof ik? Want die is hier trouwens pas komen wonen nadat hij was overleden.

Iris : Ja, een akelig verhaal,

Jaak : Tja, … ik heb eigenlijk nooit goed begrepen hoe…
…Ik erkende Sammy, mijn vroegere buurman helemaal niet in wat jullie schreven. Ik had goed voor dat het allemaal fictie was?

Iris : Neen, het is allemaal echt maar we veranderen af en toe de namen van werkelijke personen en Maria-Letiza wil niet dat er persoonlijke dingen over Anker, en zeker niet over hun kinderen in voorkomen!

Jaak : Ja, dat kan ik goed begrijpen! Anker heeft een belangrijke functie is het niet? – dan moet je oppassen wat je schrijft op het internet.

Iris : Inderdaad, maar het gaat vooral over Sammy. Anker werd zo gefascineerd door alles wat hij vond in dat huis. Zij hadden het samen met de inboedel aangekocht, en ze geraakten zo geboeid door alles wat ze daar vonden, dat Anker een soort portret wilde opstellen van deze geheimzinnige vorige eigenaar.

Jaak : Tja,(kijkt scherp toe, krijgt even een gespannen strakke gelaatsuitdrukking) …Jij hebt Sammy nog gekend als ik het goed voorheb?
Iris : Ja! We zijn ook een tijdje samen naar de academie geweest, en we waren jaren buren.

Jaak : Ja – ik heb jullie blog beginnen lezen, toen Anker mij daarover sprak.

Iris : Ha! Wel, en wat vind je ervan?

Jaak : Wel, … als ik eerlijk mag zijn, …(wordt ongeduldig, kan moeilijk stil blijven staan, blik schiet zenuwachtig rond)(met lichte stemverheffing:) Ik weet niet waarom jullie zo iets doen!

Iris : Misschien doen we het enkel uit nieuwsgierigheid! (lacht)

Jaak : (kijk haar strak aan) Wel Iris, laat mij eerlijk zijn, ik weet niet of dit een gezonde nieuwsgierigheid is!

Iris : (kijkt verrast spreidt de lippen even maar zegt niets)

Jaak: ik heb gelezen wat jullie daar schrijven, in jullie blog ‘Anker Tong’ allemaal flauwe kul! Jullie zouden het blog beter “Sammy” noemen want over jullie zelf vertellen jullie amper wat! En ik zal je at vertellen voer Sammy –
Ik heb Sammy gekend, en zijn ouders, dat waren braven mensen! Wat schrijven jullie allemaal over die ouders! Dat was helemaal niet waar! Dat waren goede eenvoudige mensen. Hardwerkende bekommerde mensen die alles voor ham deden! Sammy mag er tevreden zijn geweest dat hij zulke flinke ouders heeft gehad! Die hebben alles voor hem gedaan! Alles wat hij bezat had hij aan zijn ouders te danken!
Trouwens, dat zei hier iedereen … iedereen! Hij mocht van geluk spreken zulke ouders te hebben gehad, waar haar hij zonder hen gestaan?! … wacht eens… Hoelang heeft hij gewerkt? En zijn … en die studies die allemaal heeft ondernomen? Jaren voor niets! En die ouders maar betalen! En tenslotte wanneer hij er helemaal niets van terecht bracht – zijn werk! Had zijn vader dat toen niet in handen genomen had hij waarschijnlijk nooit werk gevonden! Jullie Sammy was een profiteer! Meer kan ik van hem niet zeggen! Ik begrijp niet wat jullie daar doen met jullie blog? Wat willen jullie daarmee eigenlijk bereiken? Het lijkt me wel of jullie voortdurend naar verontschuldigingen voor hem zoeken, naar een rechtvaardiging voor zijn gedrag – en dat allemaal gaan uitspitten en die nota’s van hem! – wat betekend dat? Luister eens hier, Ik wil niet dat jullie nog kwaad over Sammy’s ouders schrijven! Dat waren de beste mensen, hoor je mij?! Zo’n echt moedertje! Zorgde voor de kinderen uit gans de buurt! Zorgde voor iedereen! Hield van kinderen, deed dat vrijwillig, zonder dat ze daar iemand ooit iets voor hoefde te betalen.
Soms deden de ouders dan wel wat terug, wanneer er een karweitje of een boodschap voor haar diende gedaan te worden, allemaal dingen waar Sammy te lui was om ze te doen. Wat heeft hij dat mens verwaarloosd! Verwaarloosd! Hoor je mij! …ik heb die vrouw steeds in het gezelschap gezien van kleine kinderen – waar zijn jullie toch mee bezig? Wanneer jullie iets voer Sammy willen schrijven – vertel dan maar wat voor een nietsnut hij is geweest! God mag weten waarom jullie dit doen? Doe het dan oprecht : zeg dat hij lui was een van iedereen profiteerde! Dat hij geen schop onder zijn broek waard was! Dat hij tot niets zinnigs in staat was! Dat hij zijn tijd verdeed met wat? met beuzelarijen, met … schilderen – ha, ja Staan “schilderen” in de twee betekenissen van het woord! – dat hij niets deed, en zich liet onderhouden, en dat huis hier, (wijst krijgt een rood opgezet aangezicht) Allemaal van zijn familie! hij heeft nooit iets betekend, noch hij! noch zijn werk! Als hij al iets deed.
“Sammy was een profiteer”! Schrijf dat maar eens! Deugde voor niets! zeg dat maar! schrijf dat maar in jullie blog Hij verdient die aandacht niet die jullie hem geven en al die ver gezochte ontledingen en verontschuldigingen!
…Waarom hij zweeg?
Hij zweeg omdat hij niet deugde! Omdat hij zich beter achtte dan de anderen! Omdat er iets scheef zat in zijn bovenkamer! Omdat het een luie lozer was. .. kijk, Ik word zenuwachtig wanneer ik hier aan denk.
(…)(probeert zin in te houden bijt op zijn lip)
(praat trager stillen, sissend tussen de tanden)

…Hij is er nu niet meer. Maar bedenk wel…Hij had jullie zelfs geen blik gegund had hij jullie buurman geweest! Eerst groette hij ons soms, omdat we zijn ouders kenden, maar op een ochtend toen hij net buiten kwam, heb ik hem aan de deur plots op het onverwacht gevraagd “werk je?” zo in het voorbijgaan – Hij heeft mij toen wat nors toegebromd en van die dag af deed hij alsof ik lucht was! Hij keek gewoon weg wanneer hij mij passeerde. Liep me straal voorbij! Als ik zie wat mijn kinderen allemaal hebben moetende om te werk te vinden! Om hun werk te behouden! ja – ik moet het toegeven wanneer er die staking was omdat het bedrijf waar mijn schoonzoon werkte dreigde mensen te ontslaan – dan stapte hij mee Dan betoogde hij met ons, dat is waar, dat moet ik hem geven, vreemd, maar ik geloof niet dat hij veel gewerkt heeft, jullie Sammy – schrijf toch over iets anders in jullie “blog”, er zijn hier zovele interessante dingen te Grauwegomme om aan jullie lezers te laten zien! … En mijnheer Tong heeft toch heel wat te doen. Ik begrijp niet goed hoe hij hier tijd voor vindt, en interesse? Ik begrijp jullie helemaal niet! dat huis!… waarom willen jullie die dat geklieder van hem bijhouden? Laat een container komen – dat achterhuis kan nog van pas komen voor Tong’s opgroeiende kinderen. Sammy was lui, Iemand die een luxe leventje leidde waar zijn ouders voor hadden gezwoegd. Wat zou hij zonder hen begonnen hebben? Zijn handen stonden zo (houdt beide handen naar buiten gekeerd, de armen langs het lichaam betrekt) Wat zou hij kunnen aangevat hebben zonder al die vrouwen die hier kwamen, die zelfs het huis onderhielden, die voor hem kookten en wat nog allemaal? En wat deed hij? De profiteur, dat moeten jullie schrijven, en nog beter zou zijn dat jullie met dit onrechtvaardig blog ophouden, en zwijgen over die…die …nietsnut!

Iris : (kijkt met gesperde ogen, lippen op elkaar geperst) Jaak, ik …ik hou er niet van wat je hier allemaal zegt, ik vind dat je mensen veroordeelt. Ik wil het hier niet langer over hebben, jij hebt wellicht een heel andere ervaring met Sammy gehad, één waar ik hem niet in kan herkennen.
Ik moet nu gaan.
Ik geloof dat het beter is dat … ik moet nu gaan, nog een prettige dag! (draait zich om, maakt aanstalten om weg te gaan, talmt dan even alsof ze nog iets wil zeggen)


(stilte)

Jaak : Kijk, ik heb gezegd wat ik van hem denk. Sammy is er niet meer, laat hem nu rusten. Jullie zouden jullie beter met wat anders bezig kunnen houden. Laat hem gewoon met rust, dat is wat hij zelf ook wou, door niemand gestoord te worden…
Iris : Je hoeft ons niet te zeggen wat we moeten doen of laten, we kunnen best zonder jou advies!