12 – Het Schip

Deze tekst heb ik aangetroffen op een beduimeld vergeeld papiertje –

Klaarblijkelijk werd het zorgvuldig uit een boekje gescheurd?
Waarschijnlijk uit een libretto van een volkszanger?

De paragraaf werd met rood potlood omcirkeld.
Hield Sammy dit bij om een persoonlijke reden?
Wat zou dit over hem kunnen zeggen?

Een schip dat lange langs de kade gelegen heeft
wie vertrouw het nog zeewaardig te zijn?
De kapitein ervan die lange tijd
’t sop niet meer heeft gezien
bezat zich nu in d’ havenkroegen,
en slaapt bij dag zijn roes nog uit.

Alleen dronken nog
en in zijn dromen spreekt
hij nog van uitvaren

Maar de zee beangstigt hem
hem mankt de moed
bij stormig weer zijn schuit te sturen
’t rollen van ’t schip alleen al
maakt hem zeeziek!

De lichtjes die hij ’s nacht ontwaarde
diep aan d’ horizon van de zwarte zee
die hem naar huis en vrouw deden trachten
zijn tot verbijsterende stralen geworden
in de scheelheid van zijn zatte kop

Wien spoort hem nog aan tot varen?
Wien wijst hem nog naar dien op te knappen schuit?

Wat pek hier wat olie daar en dit en dat vervangen
zeewaardig is dat schip
en vaarlustig zijn bemanning!

Stoutmoedig kunnen zij
naar d’einder staren
gewelfd hun borst
als bolle zeilen
als ’t fiere boegbeeld
onversaagt

Advertenties