2 – The house

I have a boring job.

But I can say that I earn my living well.
That was the reason why we came to this country.

It all began with a letter from a headhunter.
– (printed on paper – no mail!) –
And then came a call from Exile Easy Acces.
The excited voice of a young woman with a very attractive sounding proposal.

We were assured that we would be well-guided trough the complex administrative structure of the laws on labour of this country.
And there also would be taken care of housing me and my family.
In short, all we had to do was to get on a plane.
And learn languages!

The months after our arrival we lived in a quite nice apartment in the centre of the capital.
But my youngest loves horse riding, and my wife had found the address of a “manège” in the outskirts of the city.

That’s why we drove alongside the channel that afternoon.
The sky had been endlessy covered with clouds all day long.
The landscape had that particular grayness that I never saw in my own country, and that I loved here so much.

Suddenly a sunbeam broke through a tear in the clouddeck.
Just as we made the turn by the river,

The light shone on this house.
As if it was pointing to a theater awaiting the performance.

When my wife indicated the “For Sale” sign, I parked the car.
For a moment we watched all four of us speechlessly the house on the hill.

2 – Het Huis

Ik doe een saai werk.

Maar ik mag wel zeggen dat ik er goed mijn brood mee verdien.
Dat was ook de reden waarom we naar hier zijn gekomen.

Het begon allemaal met een klassieke brief van een headhuntersbureau
– geen mail! – En daarna een telefoontje van Exile Easy Acces.
De opgewekte stem van een jonge vrouw met een heel aantrekkelijk voorstel.

Er werd ons verzekerd dat we goed begeleid zouden worden door de complexe administratieve structuur van de arbeidsmarkt van dit land.
En er zou ook voor huisvesting gezorgd worden.
Kortom, het enige dat we dienden te doen was op een vliegtuig te stappen.
En talen leren!

We betrokken de eerste maanden een gerieflijk appartement in de hoofdstad.
Maar mijn jongste is gek op paardrijden, en mijn vrouw had het adres van een manage gevonden even buiten de stad.

Daarom reden we die namiddag langs het kanaal.
Het was een dag onder een eindeloos wolkendek.
Die bijzondere grijsheid die ik in mijn land nooit kende, daar hield ik erg van.

Bij de bocht aan de rivier brak plots het zonlicht door een scheur in het wolkendek.

Het viel recht op dit huis.
Alsof het daar voor ons klaarstond – een theaterdecor dat op de voorstelling wacht.

Toen mijn vrouw het bordje met “Te Koop” aanwees, parkeerde ik de wagen.
Een ogenblikje keken we alle vier sprakeloos naar het huis op de heuvel.

1 – Something happened

Maybe I’ll write about this

– or maybe not

(It would be a very difficult task)

We have been living here in this house now for a while.

(The house on the hill near the river – you can see the bridge from here – and even the cooling towers in the distance)

We bought it not long after we arrived in this country.

The previous owner had died soon before – and the family wanted to sell it as quickly as possible.

The house contains the history of someone who apparently lived here alone for the most part of his life –

A story in things and traces

A quiet legacy.

My wife wanted to clean everything as quickly as possible.

She had already given away a number of things.

But I asked her to wait.

I’ve discovered something

1 – Er is iets gebeurd

 

Sedert een tijdje wonen wij hier in dit huis.

(Dat op de heuvel langs de rivier – je kan de brug van hier zien en ook nog net de koeltorens)

Wij hebben het samen met de inboedel aangekocht niet lang nadat wij hier in dit land aankwamen.

De vorige eigenaar was kort tevoren overleden en de familie wilde het zo vlug mogelijk kwijt.

Het huis bevat de geschiedenis van iemand die hier klaarblijkelijk het grootste gedeelte van zijn leven alleen heeft gewoond –

Een verhaal in dingen en in sporen

Een stille nalatenschap.

Mijn vrouw wou eerst alles zo vlug mogelijk opruimen.

Ze had al een aantal zaken weg gegeven.

Maar ik heb haar gevraagd nog wat daarmee te wachten.

Ik heb iets ontdekt.